Equip huma

Junta Directiva 

   
President Manel Maestro Pérez presidencia@pmbarcelona.com
Vice-president Daniel González i Rosich  
Secretari Daniel Rallo i Rubí secretaria@pmbarcelona.com
Tresorer Salvador Martí i Florència tresoreria@pmbarcelona.com
Vocal Mª Dolors Folch  
Vocal Jordi Vilà i Cortes  
Vocal Julio Alvarez Otero  
Seccions    
Esportiva area_esportiva@pmbarcelona.com  
Rutes rutes@pmbarcelona.com  
Col·laboradors capcontrols@pmbarcelona.com  
Social area_social@pmbarcelona.com  
Web web@pmbarcelona.com  
Delegacions    
Sabadell Angel Marquez sabadell@pmbarcelona.com

Càrrecs oficials (cargos oficiales)

   
Fco. Javier Gil Rodriguez CR CD-DC-CT  
Julio Alvarez Otero CD-DC  
Josep Cardona Regada CD-DC-CT-JT  
Josep Maria Font Ortiz CT  
Miguel Angel Segura Matute CT  
Salvador Marti Florencia CD-DC  
Manuel Maestro Pérez CD-DC  
Daniel Gonzalez Rosich CD-DC  
Antonio Garcia Vilaró CD-DC-CT  
Antonio Hurtado Sáez CD-DC-CT  
Jordi Aparicio Fuentes CD-DC-CT-OR  
Juan Antonio Mera Abelaira CD-DC  
German Sales Barber CT  
Agustin Gonzalez Garcia CD-DC  
Carlos Duran Rodriguez CT  
Silvia Medina Ponce CD-DC-CT  

Presidents de Penya Motorista Barcelona des de la seva fundació 

1.  Tristan Desvalls Trias 23 de març de 1947 – 18 d’octubre de 1947
2.  Joaquim Cuyàs Sansa 19 d’octubre de 1947 –  9 de febrer de 1950
3.  Jaume Cercòs Tardà 10 de febrer de 1950 – 27 de febrer de 1953
4.  Mariano Cugueró Conchello 28 de febrer de 1953 – 11 de desembre de 1958
5.  Joaquim Calbetó Galiana 29 de gener de 1959 – 6 de març de 1974
6.  Antoni Vidal Llobateras 7 de març de 1974 – 5 de setembre de 1984
7.  Antoni López López 6 de setembre de 1984 – 13 de març de 1985
8.  Joan Moreta Munujos 14 de març de 1985 – 14 de març de 1996
9.  Juan Carlos Nieto Gil 15 de març de 1996 – 3 de novembre de 1996
10.  Manel Maestro Pérez 4 de novembre de 1996 – 22 de novembre de 2000
11.  Carles Ubeda Mateo 23 de novembre de 2000 – 6 de juny de 2002
12.  Manel Maestro Pérez 7 de juny de 2002 – 20 de novembre de 2008
13.  Carles González i Domènech 4 de desembre de 2008 – 22 de novembre de 2012
14.  Manel Maestro Pérez 23 de novembre de 2012 –